Beroepsprocedure bij de rechtbank

NBU geeft juridische ondersteuning bij problemen omtrent de uitkering. Is uw uitkering (onterecht) gestopt of is uw uitkering afgewezen? Wij maken bezwaar voor u. Neem contact op voor een gratis intake gesprek en ontdek uw mogelijkheden.

N
Gratis intake gesprek
N
De beste juristen
N
Landelijke dekking
N
Pro deo service
N
Ervaring met bezwaar tegen UWV

Is uw uitkering gestopt of afgewezen? Neem dan direct contact met ons op om bezwaar te maken.

Wat u moet weten over de beroepsprocedure

Indien het UWV uw bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond heeft verklaard, dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank welke het dichtst bij uw woonplaats is gevestigd binnen zes weken na datum dagtekening dat het besluit door het UWV is verzonden. Ook een derde partij kan beroep aantekenen of deelnemen aan de procedure, bijvoorbeeld uw ex-werkgever.

Griffierecht

Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de soort zaak. Over het griffierecht krijgt u afzonderlijk een brief. U heeft dan vier weken de tijd om het griffierecht te betalen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het UWV.

Termijnen

De rechtbank hanteert wettelijke termijnen. Stuurt u het beroepsschrift of de ontbrekende informatie niet op tijd naar de rechtbank, of betaalt u het griffierecht te laat, dan zal de rechtbank uw beroepschrift niet inhoudelijk behandelen.

Beroepschrift

In het beroepschrift geeft u kort gezegd aan waarom u het met het besluit dat het UWV in bezwaar heeft afgegeven niet eens bent. U verdient aanbeveling dat u uw gronden nader onderbouwt middels overtuigend bewijs. Als het beroepschrift niet compleet is, dan stelt de rechtbank u in de gelegenheid om het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken.

Verweerschrift

Het UWV krijgt van de rechtbank de gelegenheid om op uw beroepschrift schriftelijk te reageren. Een dergelijke reactie wordt een verweerschrift genoemd. Hiervan ontvangt u een kopie. Van alle stukken die bij de rechtbank worden ingediend ontvangen betrokken partijen een kopie.

Aanvullende stukken in de geding brengen

Het is toegestaan tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting nog stukken naar de rechtbank te sturen die van belang zijn voor uw zaak. De rechtbank stuurt deze stukken ook aan de andere betrokken partijen.

Beroep op zitting behandelen

De rechtbank streeft ernaar uw beroep ongeveer na drie manden na de indiening van het beroepschrift op een zitting te behandelen. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een vooraankondiging met een datum en dagdeel waarop de zaak zal worden behandeld. Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u binnen een week na verzending van de vooraankondiging vragen om een andere zittingsdatum. U moet daarbij aangeven op welke dagdelen u verhinderd bent in de periode van twee weken voor en twee weken na de voorgestelde zittingsdatum. De rechtbank zal dan een andere zittingsdatum vaststellen.

U ontvangt van de griffier een brief waarin staat aangegeven op elke dag en tijdstip uw zaak op zitting wordt behandeld. Het wordt aanbevolen om zelf naar de zitting toe te gaan, ook al schakelt u een jurist in die uw belangen behartigd. Ter zitting is het toegestaan om getuigen en/of deskundigen mee te nemen of op te roepen om aan de zitting deel te nemen.

Zitting

Ter zitting kan bijvoorbeeld aan de orde komen:

 • De inhoud van het bestreden besluit: kleven aan het besluit gebreken en lenen die zich eventueel voor een herstel in beroep.
 • Het onderzoek in de zaak: moeten er nog stukken komen, is er reden om een getuige te horen of een deskundige te raadplegen, moet het bestuursorgaan nader onderzoek verrichten.
 • De uitkomst van de zaak: is er een uitspraak nodig of kunnen partijen onderling tot overeenstemming komen.
  Ter zitting kan de rechter die uw zaak behandeld aan partijen vragen stellen. Als dat niet het geval is geeft de rechter aan partijen het woord om hun standpunten nader toe te lichten.

Aan het einde van de zitting geeft de rechter aan of hij uitspraak doet of dat de procedure een vervolg moet krijgen. Als de procedure een vervolg krijgt, maakt de rechter daar met betrokkenen verdere afspraken over. De rechter kan kiezen tussen een mondelinge of schriftelijke uitspraak. Als de rechter de zaak duidelijk vindt kan hij meteen mondeling uitspraak doen. U krijgt dan binnen twee weken na de zitting een proces-verbaal van de mondelinge behandeling toegestuurd. Meestal wil de rechtbank nog nadenken over de zaak en doet de rechtbank schriftelijk uitspraak. U hoort aan het eind van de zitting binnen welke termijn uitspraak wordt gedaan.

Uitspraak van de rechtbank

Van de uitspraak wordt een onderdeel in het openbaar uitgesproken (de beslissing). U hoeft daarvoor niet naar de rechtbank te komen. U ontvangt de volledige schriftelijke uitspraak (de beslissing en de motivatie) per post. Als de rechter niet binnen de gestelde termijn uitspraak kan doen, krijgt u daarover bericht.

Indien de rechter uw beroep gegrond verklaard dan is door deze uitspraak van de rechtbank een einde gekomen aan deze procedure. De rechtbank kan uw beroep onbevoegd verklaren, niet-ontvankelijk of ongegrond verklaren.

Gratis intake gesprek

Bel ons op 085 - 049 24 37 (lokaal tarief) of laat u terug bellen door een jurist gespecialiseerd in uitkeringen.

Direct bezwaar maken of een gratis intake gesprek? Bel ons op 085 - 049 24 37

Gratis intake gesprek.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Wij maken bezwaar voor u.

  Heeft u problemen omtrent een uitkering? Wij verlenen juridische bijstand aan mensen die bezwaar willen maken tegen een beslissing van het UWV.

  N
  Gratis telefonisch intake gesprek
  N
  Gespecialiseerd in UWV zaken
  N
  Direct duidelijkheid over uw kansen
  N
  Wij zijn elke dag bereikbaar
  N
  Wij werken door heel Nederland

  Direct bezwaar maken of vragen?

                                                             

  Wij kunnen u helpen met de onderstaande problemen

  Bezwaar maken

  Bent u het niet een met een beslissing van het UWV over uw uitkering? Wij maken bezwaar voor u.

  Gratis intake gesprek.

  Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


   Ik ga akkoord met het privacy statement.

   Wij werken landelijk
   kaart-landelijk