De WGA-vervolguitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. U kunt nog een vervolguitkering krijgen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en minder verdient dan de helft van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon.

Voorwaarden WGA-loonaanvullingsuitkering

U heeft recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering als u:

  • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (tussen 35 en 80 % arbeidsongeschikt) en daarnaast voldoende inkomsten uit werk hebt.
  • Voldoende inkomsten heeft u als u tenminste 50 % verdient van het bedrag dat u volgens het UWV nog kunt verdienen. Anders gezegd: u verdient minstens 50 % van de resterende verdiencapaciteit.
  • U bent tijdelijk volledig arbeidsongeschikt.

 

Hoe lang krijgt u de WGA-loonaanvullingsuitkering

Hoe lang u aanspraak maakt op de WGA-loonaanvullingsuitkering is afhankelijk van uw situatie:

  • De WGA-loonaanvullingsuitkering kan voortduren tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Als u gedurende langere tijd structureel 65 % of meer verdiend van het loon voordat u ziek werd, dan blijft uw loonaanvulling nog een jaar doorlopen. Daarna stopt de loonaanvulling.
  • U bent niet meer in staat om 50 % van uw restverdiencapaciteit te verdienen, dan wordt na twee maanden aan u een WGA-vervolguitkering toegekend. De WGA-loonaanvullingsuitkering stopt dan.
  • Als u blijvend geheel arbeidsongeschikt raakt, kunt u zonder de wachttijd aanspraak maken op een IVA-uitkering.

 

U krijgt geen WIA-uitkering / WGA-loonaanvullingsuitkering meer

U krijgt geen WIA-uitkering/WGA-vervolguitkering meer, u bent het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, de gestelde beperkingen door het UWV niet eens of uw gezondheidssituatie is verslechterd. Uheeft dan het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist