Als u moeilijk kunt rondkomen van de WGA- of IVA uitkering en het totale inkomen van u en uw partner ligt mogelijk onder het sociaal minimum, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een toeslag. De hoogte van het sociaal minimum is afhankelijk van uw leeftijd en gezinsinkomen. Als het gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag op uw WGA- of IVA-uitkering.

U krijgt geen toeslag meer

Is de aanvraag voor een toeslag als aanvulling op uw WGA- of IVA-uitkering afgewezen, dan heeft uhet recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist