Bezwaar aantekenen

NBU geeft juridische ondersteuning bij problemen omtrent uitkeringen. Is uw uitkering (onterecht) gestopt, verlaagd of wordt u geen uitkering toegekend? Wij maken bezwaar voor u. Neem contact op voor een gratis intake gesprek.

Is uw uitkering gestopt of afgewezen? Neem dan direct contact met ons op om bezwaar te maken.

Gratis intake gesprek.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Wij maken bezwaar voor u.

  Heeft u problemen omtrent een uitkering? Wij verlenen juridische bijstand aan mensen die bezwaar willen maken tegen een beslissing van het UWV.

  N
  Gratis telefonisch intake gesprek
  N
  Gespecialiseerd in UWV zaken
  N
  Direct duidelijkheid over uw kansen
  N
  Wij zijn elke dag bereikbaar
  N
  Wij werken door heel Nederland

  Direct bezwaar maken of vragen?

                                                             

  NBU helpt u bij bezwaar maken

  In een besluit geeft het UWV aan of u voor een Ziektewetuitkering of WIA-uitkering in aanmerking komt, of dat u teveel genoten uitkering moet terugbetalen of dat uw uitkering stopt. Als een besluit in uw nadeel uitvalt dan kunt u dat besluit gaan aanvechten. Het weigeren of stoppen van een uitkering heeft direct gevolgen voor uw inkomen. De advocaten en juristen van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen tekenen graag voor u bezwaar of beroep aan. De advocaten en juristen van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen hebben veel ervaring in uitkeringszaken en weten welke argumenten ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift of beroepschrift de grootste kans van slagen heeft.

  Een advocaat of jurist van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen verdedigt uw belangen
  Bij de advocaten en juristen van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen kunt u terecht als het gaat om:

  • Bezwaarschrift uitkeringen
  • Beroepschrift uitkeringen
  • Hoger beroep uitkeringen
  • Voorlopige voorziening uitkeringen

  Advocaat en jurist bezwaarschrift uitkeringen
  Tegen het besluit van het UWV kunt u een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na datum dagtekening van het besluit. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het met de beslissing van de uitkeringsinstantie niet eens bent. door in bezwaar te gaan vraagt u de uitkeringsinstantie de genomen beslissing te heroverwegingen. Uw bezwaar kan gegrond worden verklaard (u krijgt dan gelijk) of ongegrond worden verklaard (u krijgt geen gelijk).

  Advocaat en jurist beroepschrift uitkeringen
  Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank binnen 6 weken na datum dagtekening beslissing op bezwaar. U vraagt in het beroepschrift aan de rechter om een oordeel te geven over het besluit van de uitkeringsinstantie. Vaak vindt er ook een zitting plaats.

  Pro deo advocaat of jurist
  Bij uitkeringszaken betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Neem bij vragen direct contact op met de intakebalie van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen.

  Bezwaarschrift uitkering
  U bent het niet eens met de beslissing van de uitkeringsinstantie omdat uw uitkering is afgewezen, verlaagd of gestopt. U kunt tegen dat besluit in bezwaar gaan binnen zes weken na datum dagtekening besluit. Het doel van in bezwaar gaan dat de uitkeringsinstantie zijn besluit moet heroverwegen. De advocaten en juristen van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen hebben veel ervaring in uitkeringszaken en weten welke argumenten ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift de grootste kans van slagen heeft en de uitkeringsinstantie aansporen een nieuwe beslissing te nemen in uw voordeel.

  Mogelijke uitkomsten bezwaar
  De uitkeringsinstantie is door uw bezwaarschrift verplicht om het besluit waartegen u bezwaar hebt aangetekend te heroverwegen en daarbij rekening te houden met de door u aangevoerde argumenten. De beslissing op bezwaar kan zijn:

  • Uw bezwaarschrift wordt gegrond verklaard. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie u in het gelijk stelt.
  • Uw bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie u niet in het gelijk stelt. Het eerdere negatieve besluit blijft staan.
  • Uw bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat u niet aan de formele eisen hebt voldaan. Uw bezwaar wordt dan niet inhoudelijk beoordeeld.

  Is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kunt u deze beslissing aanvechten via een beroepschrift.

  Bijstand van een advocaat of jurist uitkeringen
  Wilt u bezwaar aantekenen tegen een besluit van het UWV over uw uitkering? Een advocaat of jurist van Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen tekent graag voor u bezwaar aan en verdedigt uw belangen. Neem direct contact op met de intakebalie. In uitkeringszaken betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

  Bezwaar aantekenen

  Bel 085 049 24 37 (lokaal tarief) of laat u terug bellen door een jurist gespecialiseerd in uitkeringen.

  Gratis intake gesprek

  Bel ons op 085 – 049 24 37 (lokaal tarief) of laat u terug bellen door een jurist gespecialiseerd in uitkeringen.

  Snel geholpen worden? Volg deze tips!

  • Brief (ven)van het UWV bij de hand
  • Arbeidsverleden
  • Eventueel uw re-integratie documenten

  Direct bezwaar maken of een gratis intake gesprek? Bel ons op 085 – 049 24 37

  Wij kunnen u helpen met de onderstaande problemen

  Bezwaar maken

  Bent u het niet een met een beslissing van het UWV over uw uitkering? Wij maken bezwaar voor u.

  Gratis intake gesprek.

  Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


   Ik ga akkoord met het privacy statement.

   Wij werken landelijk
   kaart-landelijk