Als na de eerstejaars Ziektewetbeoordeling van de arbeidsongeschikte zonder werkgever de Ziektewetuitkering is beëindigd en verzekerde zich vervolgens opnieuw ziek meldt, kan het gaan om de volgende situaties:

  1. Een nieuwe ziekmelding binnen 4 weken zonder werkhervatting

De maatstaf voor het recht op ziekengeld is gebaseerd op de bij de Ziektewetbeoordeling geduide functies. Als u geschikt bent voor minimaal een van de geduide functies, is er geen recht op ziekengeld. Bent u voor alle geduide functies ongeschikt dan is er recht op ziekengeld.

  1. Een nieuwe ziekmelding binnen 4 weken met tussentijdse werkhervatting

In deze situatie is de maatstaf de laatstelijk feitelijk verrichte arbeid als u dat werk tenminste een week heeft gedaan. Beoordeeld wordt dan of u ongeschikt bent voor dat werk. Is dat het geval dan heeft u in principe recht op ziekengeld. Omdat u zich binnen 4 weken na de geschikt verklaring heeft ziek gemeld, wordt de arbeidsongeschiktheidsperiode voor deze ziekmelding ook meegeteld om het resterende recht op ziekengeld vast te stellen. Omdat u op dat moment meer dan 52 weken ziekengeld heeft ontvangen, moet ook worden beoordeeld of u met algemeen geaccepteerde arbeid meer dan 65% van het maatmaninkomen kunt verdienen. Is dat minder dan 65% ontvangt u weer ziekengeld tot maximaal 104 weken. Is de resterende verdiencapaciteit meer dan 65% dan wordt het ziekengeld beëindigd.

  1. Een nieuwe ziekmelding na 4 weken

Bij een nieuwe ziekmelding na 4 weken is er geen sprake van een samentelling. Bij werkhervatting is dan de maatstaf de laatstelijk feitelijk verrichte arbeid als u dat werk tenminste een week heeft gedaan. Zonder werkhervatting is de maatstaf gebaseerd op de bij de eerstejaars Ziektewetbeoordeling geduide functies.

Call Now Button
WhatsApp <strong>GRATIS WhatsApp contact met een jurist</strong>