U heeft een beslissing van het UWV ontvangen waarin staat vermeld dat:

Hoe pakken wij uw zaak aan?

 • Uw aanvraag voor een Ziektewetuitkering is afgewezen, óf
 • uw ziektewetuitkering is stopgezet;
 • u moet teveel genoten ziektewetuitkering terugbetalen;
 • uw aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen;
 • uw WIA-uitkering is stopgezet;
 • u moet teveel genoten WIA-uitkering terugbetalen.

Hoe pakken wij uw zaak aan?

 • Aan de medewerker of jurist van de intakebalie legt u uw probleem voor en wordt met u besproken of u een kansrijke zaak heeft.
 • Indien u een kansrijke zaak heeft wordt aan u gevraagd om stukken uit te wisselen waaronder een afschrift van het besluit van het UWV waartegen u bezwaar wil laten aantekenen.
 • Binnen de bezwaartermijn wordt voor u bezwaar aangetekend aan de hand van een voorlopig bezwaarschrift. In het voorlopig bezwaarschrift wordt aan het UWV gevraagd om een afschrift te verstrekken van uw volledige procesdossier.
 • Indien het om een medische aangelegenheid gaat vragen wij voor u bij uw behandeld medische sector uw medische gegevens op.
 • Nadat de advocaat of jurist uw procesdossier van het UWV heeft ontvangen zal dit worden bestudeerd. Hierna stelt de advocaat of jurist de gronden van uw bezwaar op. Hij bespreekt de gronden van bezwaar eerst met u alvorens deze worden verzonden aan het UWV.
 • Nadat het bezwaarschrift compleet is vindt er een hoorzitting plaats bij het UWV. Tijdens de hoorzitting zal uw advocaat of jurist uw standpunten aan de hand van het ingestelde bezwaar en de medische stukken die in geding zijn gebracht nogmaals toelichten.
 • Indien de medische stukken voor de hoorzitting nog niet beschikbaar zijn worden hierover met het UWV afspraken gemaakt op de hoorzitting. De ontbrekend stukken mogen vaak later nog in geding worden gebracht.
 • Hierna vindt door het UWV de heroverweging in bezwaar plaats en geeft het UWV de beslissing op bezwaar af.
 • De beslissing op bezwaar wordt met u besproken en de vervolgstappen.

Waarom een jurist van NBU inschakelen

 • Gespecialiseerd in UWV-zaken.
 • 80 % van de zaken worden met succes afgerond.
 • Kwalitatieve rechtsbijstand.
 • Werkzaam door heel Nederland.
 • Een persoonlijke en betrokken advisering en begeleiding in uw zaak.
Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist