U komt in de ziektewet terecht als u arbeidsongeschikt bent en geen werkgever heeft die uw loon kan doorbetalen. Het gaat om de navolgende gevallen:

  • ZiektewetuitkeringUw arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst eindigt tijdens uw ziekte.
  • U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst.
  • U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
  • U heeft een WIA- WAO, Wajong-, of WAZ-uitkering en u bent ziek.
  • U bent vrijwilliger verzekerd voor de Ziektewet.

U heeft maximaal 104 weken recht op een Ziektewetuitkering. De ziektewetuitkering stopt op het moment dat u arbeidsgeschikt bent bevonden of wanneer u na de eerstejaars ziektewetbeoordeling meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen voordat u arbeidsongeschikt werd.

Binnen de ziektewetuitkering doen zich de navolgende situaties voor:

  • Herstelbesluit in het eerste ziektejaar.
  • Eerstejaars ziektewetbeoordeling.
  • Herstelbesluit na eerstejaars ziektewetbeoordeling.
  • Toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar.

 

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist