IVA-uitkering

NBU geeft juridische ondersteuning bij problemen omtrent de IVA-uitkering. Is uw IVA-uitkering (onterecht) gestopt of is uw IVA-uitkering afgewezen? Wij maken bezwaar voor u. Neem contact op voor een gratis intake gesprek en ontdek uw mogelijkheden.

N
Gratis intake gesprek
N
De beste juristen
N
Landelijke dekking
N
Pro deo service
N
Ervaring met bezwaar tegen UWV

Is uw uitkering gestopt of afgewezen? Neem dan direct contact met ons op om bezwaar te maken.

Voorwaarden IVA-uitkering

Om voor een IVA-uitkering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de wachttijd van 104 weken doorlopen.
 • U bent niet in staat om ten hoogste 20 % van het maatmaninkomen per uur te verdienen.
 • Er is geen of maar een zeer kleine kans dat dit verbeterd binnen een termijn van 5 jaar.
 • U heeft geen benutbare mogelijkheden.
 • U bent duurzaam arbeidsongeschikt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een IVA-uitkering

Op verschillende momenten kunt u in aanmerking komen voor een IVA-uitkering:

 • Direct nadat u de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen.
 • Als er sprake is van een loonsanctie na maximaal 156 weken.
 • Wanneer u na een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
 • Wanneer u na de wachttijd te hebben doorlopen u minder dan 35 % arbeidsongeschikt bent en binnen 5 jaar vanwege dezelfde ziekteoorzaak volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
 • Wanneer na de wachttijd te hebben doorlopen u minder dan 35 % arbeidsongeschikt wordt bevonden en binnen vier weken alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
 • Bij een verkorte wachttijd.

De verkorte wachttijd in het kader van de IVA-uitkering

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt en vrij snel wordt duidelijk dat u helemaal niet meer kunt werken en uw gezondheidssituatie niet meer verbeterd, kunt u sneller een IVA-uitkering aanvragen zonder de wachttijd van 104 weken te hebben doorlopen.

Een aantal zaken die voor u van belang zijn:

 • De aanvraag voor een IVA-uitkering met een verkorte wachttijd kan slecht eenmaal worden ingediend. Als het UWV de aanvraag afwijst moet u de reguliere wachttijd van 104 weken alsnog volledig doorlopen.
 • De aanvraag voor de IVA-uitkering moet u zelf indienen.
 • Bij de aanvraag moet u een duidelijke verklaring meesturen van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat u in het geheel niet meer kunt werken en uw gezondheidssituatie niet zal verbeteren.
 • De verklaring van de bedrijfsarts moet gebaseerd zijn op de informatie van uw behandeld medische sector.
 • De aanvraag voor een IVA-uitkering met een verkorte wachttijd moet u doen tussen de 3e en 68ste week van uw arbeidsongeschiktheid. Daarna bent u te laat en moet u de reguliere wachttijd van 104 weken volledig doorlopen.
 • Indien u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering binnen de verkorte wachttijd moet uw werkgever het salaris aan u blijven doorbetalen gedurende de 104 weken dat de reguliere wachttijd normaal duurt.
 • De werkgever mag uw WIA-uitkering verrekenen met het loon dat u verdiend.

Voordelen verkorte wachttijd IVA-uitkering

De verkochte wachttijd IVA-uitkering heeft de volgende voordelen:

 • Als het UWV de aanvraag toewijst gelden er voor u en uw werkgever geen re-integratieverplichtingen meer.
 • De IVA-uitkering vraagt 75 % van het laatstverdiende loon.

Wanneer eindigt de IVA-uitkering

De IVA-uitkering eindigt:

 • Als u niet meer volledig en/of duurzaak arbeidsongeschikt bent.
 • Als u langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uw uitkering.
 • Als u gedetineerde wordt.

U bent wel nog arbeidsongeschikt maar niet meer volledig en duurzaam

 • U bent niet meer volledig arbeidsongeschikt, dan stopt uw IVA-uitkering meestal na de uitlooptermijn.
 • U blijft gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kunt u nog wel in aanmerking komen voor een WGA-uitkering als u meer dan 35 % arbeidsongeschikt wordt bevonden.
 • U bent minder dan 35 % arbeidsongeschikt, dan stopt uw uitkering na de uitlooptermijn van twee maanden.
 • Als u minder dan 35 % arbeidsongeschikt wordt bevonden kunt aanspraak maken op een WW-uitkering. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.
 • Als u niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering kunt u mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering.

U krijgt geen IVA-uitkering meer

De aanvraag voor een IVA-uitkering wordt afgewezen, u krijgt geen IVA-uitkering meer omdat u niet meer volledig of duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden, de IVA-uitkering wordt omgezet in een WGA-uitkering, u bent het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, de gestelde beperkingen door het UWV niet eens of uw gezondheidssituatie is verslechterd. Uheeft dan het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Gratis intake gesprek

Bel ons op 085 - 049 24 37 (lokaal tarief) of laat u terug bellen door een jurist gespecialiseerd in uitkeringen.

Direct bezwaar maken of een gratis intake gesprek? Bel ons op 085 - 049 24 37

Gratis intake gesprek.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Wij maken bezwaar voor u.

  Heeft u problemen omtrent een uitkering? Wij verlenen juridische bijstand aan mensen die bezwaar willen maken tegen een beslissing van het UWV.

  N
  Gratis telefonisch intake gesprek
  N
  Gespecialiseerd in UWV zaken
  N
  Direct duidelijkheid over uw kansen
  N
  Wij zijn elke dag bereikbaar
  N
  Wij werken door heel Nederland

  Direct bezwaar maken of vragen?

                                                             

  Wij kunnen u helpen met de onderstaande problemen

  Bezwaar maken

  Bent u het niet een met een beslissing van het UWV over uw uitkering? Wij maken bezwaar voor u.

  De wet WIA kent twee soorten uitkeringen:

   

  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering);
  • de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering).

  Als u in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, dan kunt u te maken krijgen met drie verschillende WGA-uitkeringen:

  1. De loongerelateerde WGA-uitkering;
  2. De WGA-loonaanvullingsuitkering;
  3. De WGA-vervolguitkering.

  Uw aanvraag voor een WIA-uitkering/WGA-uitkering afgewezen

   

  Indien uw aanvraag voor een WIA-uitkering wordt afgewezen, u het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage of de gestelde beperkingen van het UWV niet eens bent, heeft u het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing.

  Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

  wia uitkering
  Gratis intake gesprek.

  Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


   Ik ga akkoord met het privacy statement.

   Wij werken landelijk
   kaart-landelijk