De WGA-vervolguitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. U kunt nog een vervolguitkering krijgen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en minder verdient dan de helft van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon.

Voorwaarden WGA-vervolguitkering

  • U heeft recht op een WGA-vervolguitkering als u:
  • U bent tussen de 35-80 % arbeidsongeschikt.
  • U verdient minder dan 50 % van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen.
  • U voldoet aan de wekeneis. U moet in de afgelopen 36 weken die voorafgaan aan uw eerste ziektedag tenminste minimaal 26 weken hebben gewerkt.

Hoe hoog is de WGA-vervolguitkering?

De hoogte van het percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkering is een percentage van het minimumloon. Indien het oude loon lager is dan het minimumloon, wordt het uitkeringspercentage aan dit lagere loon gekoppeld.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage van minimumloon
35 tot en met 44% 28% van het minimumloon
45 tot en met 54% 35% van het minimumloon
55 tot en met 64% 42% van het minimumloon
65 tot en met 79% 50,75% van het minimumloon

Hoelang krijgt u de WGA-vervolguitkering?

Hoe lang u aanspraak maakt op de WGA-vervolguitkering is afhankelijk van uw situatie:

  • bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft u de WGA-vervolguitkering behouden tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • u verdient meer dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen.
  • u kunt volgens de arbeidsdeskundige weer 65 % of meer verdienen van uw oude loon. De vervolguitkering stopt dan na twee maanden.
  • Indien uw gezondheid verslechtert waardoor u langdurig minder dan 20 % van uw oude loon kunt verdienen komt u mogelijk in aanmerking voor een IVA-uitkering.

U krijgt geen WIA-uitkering / WGA-vervolguitkering meer

U krijgt geen WIA-uitkering/WGA-vervolguitkering meer, u bent het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, de gestelde beperkingen door het UWV niet eens of uw gezondheidssituatie is verslechterd. Uheeft dan het recht om binnen zes weken na datum dagtekening beslissing in bezwaar te gaan tegen deze beslissing. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist