Hoger beroep

NBU geeft juridische ondersteuning bij problemen omtrent de uitkering. Is uw uitkering (onterecht) gestopt of is uw uitkering afgewezen? Wij maken bezwaar voor u. Neem contact op voor een gratis intake gesprek en ontdek uw mogelijkheden.

N
Gratis intake gesprek
N
De beste juristen
N
Landelijke dekking
N
Pro deo service
N
Ervaring met bezwaar tegen UWV

Is uw uitkering gestopt of afgewezen? Neem dan direct contact met ons op om bezwaar te maken.

Wat u moet weten over de procedure bij Centrale Raad van Beroep

Indien de rechter uw beroep onbevoegd, niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard, dan kunt u tegen deze uitspraak binnen zes weken na datum uitspraak van de rechtbank, hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep.

Na de termijn van zes weken gaat de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in kracht van het gewijsde. Hetgeen betekent dat deze uitspraak definitief is geworden en u hiertegen juridisch gezien geen actie meer kunt ondernemen.

Houdt u er rekening mee dat indien u bij de rechtbank in eerste aanleg in het gelijk wordt gesteld, de wederpartij ook het recht heeft om binnen zes weken hoger beroep aan te tekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Ook een derde-partij, bijvoorbeeld uw ex-werkgever kan hoger beroep aantekenen.

Griffierecht

Als indiener van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. U ontvangt hiervoor een nota, waarop staat welk bedrag u moet betalen en binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht betaald moet zijn. Bij niet of geen tijdige betaling moet u er rekening mee houden dat uw hoger beroep niet inhoudelijk wordt behandeld.

Termijnen

Er gelden vaste termijnen voor bepaalde onderdelen van de procedure. De Raad houdt zoveel mogelijk aan die termijnen vast om de procedure zo kort mogelijk te houden. Wilt u uitstel van een termijn voor het verrichten van een proceshandeling, vraag dat dan tijdig aan en onder opgaven van redenen. Op zulke verzoeken ontvangt u in de regel snel antwoord.

Hoger beroepschrift

Als het beroepschrift niet aan alle vereisten voldoet, wordt u in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Daarvoor geldt een termijn van vier weken. Als een verzuim niet wordt hersteld, moet u er rekening mee houden dat uw hoger beroep niet inhoudelijk zal worden behandeld. In het hoger beroepschrift geeft u kort gezegd aan waarom u het met de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg niet eens bent. U dient uw gronden nader te onderbouwen middels overtuigend bewijs.

Verweerschift

Van het beroepschrift wordt een afschrift gezonden aan de verwerende partij. Deze heeft dan een termijn van vier weken om een verweerschrift in te dienen. Tegelijk vraagt de Raad de gedingstukken op bij de rechtbank. Een eventuele derde partij krijgt de gelegenheid een schriftelijke uiteenzetting over de zaak te geven.

Het inzenden van stukken

Omdat alle stukken door de raad worden opgevraagd, is het niet nodig om alle eerder in de procedure ingebrachte stukken opnieuw in te zenden. Partijen krijgen in beginsel van alle bij de Raad ingediende en uitgaande correspondentie of stukken een afschrift. Als u hoger beroep heeft ingesteld, krijgt u niet meer opnieuw de gedingstukken van de rechtbank. Partijen mogen tijdens het vooronderzoek nog nadere stukken indienen. Daarvoor geldt wel een termijn. Nadere stukken moeten uiterlijk op de elfde dag voor de zitting zijn ontvangen. Stukken die de raad na die dag ontvangt, zal de Raad in beginsel niet meer in behandeling nemen.

Zitting

Als het vooronderzoek in uw zaak is afgerond, volgt de zitting. De kennisgevingen voor de zitting worden in beginsel zes weken voor de zittingsdatum aan partijen gezonden. Bij deze kennisgeving wordt een brochure gevoegd, waarin u informatie aantreft over de zitting en wat daarna volgt.

Uitspraak

Na de sluiting van de behandeling van de zaak ter zitting wordt medegedeeld wanneer in de zaak uitspraak in het openbaar wordt gedaan. Op de aangegeven dag wordt niet de uitspraak voorgelezen; alleen het nummer van de zaak en de beslissing worden meegedeeld. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. De uitspraak wordt binnen twee weken na die dag aan u verzonden.

Gratis intake gesprek

Bel ons op 085 - 049 24 37 (lokaal tarief) of laat u terug bellen door een jurist gespecialiseerd in uitkeringen.

Direct bezwaar maken of een gratis intake gesprek? Bel ons op 085 - 049 24 37

Gratis intake gesprek.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Wij maken bezwaar voor u.

  Heeft u problemen omtrent een uitkering? Wij verlenen juridische bijstand aan mensen die bezwaar willen maken tegen een beslissing van het UWV.

  N
  Gratis telefonisch intake gesprek
  N
  Gespecialiseerd in UWV zaken
  N
  Direct duidelijkheid over uw kansen
  N
  Wij zijn elke dag bereikbaar
  N
  Wij werken door heel Nederland

  Direct bezwaar maken of vragen?

                                                             

  Wij kunnen u helpen met de onderstaande problemen

  Bezwaar maken

  Bent u het niet een met een beslissing van het UWV over uw uitkering? Wij maken bezwaar voor u.

  Gratis intake gesprek.

  Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV over uw uitkering? Ontdek of wij u kunnen helpen.


   Ik ga akkoord met het privacy statement.

   Wij werken landelijk
   kaart-landelijk