Als u bijna een jaar arbeidsongeschikt bent vindt er door het UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling plaats.
De eerstejaars ziektewetbeoordeling vindt op dezelfde wijze plaats als de beoordeling van de WIA-aanvraag. U wordt meestal opgeroepen op het spreekuur bij de verzekeringsarts.
TarievenAan de hand van het voorliggende dossier en hetgeen de verzekeringsarts constateert op het spreekuur schrijft de verzekeringsarts een medische rapportage en stelt aan de hand hiervan de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op. Hierna gaat uw dossier naar de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige stelt uw mate van arbeidsongeschiktheid vast, uitgedrukt in een percentage. De arbeidsdeskundige stelt vast dat u niet in staat bent om de maatgevende arbeid (dat is het werk dat u heeft gedaan voordat u arbeidsongeschikt werd) uit te voeren en raadpleegt het CBBS-systeem om te kijken welke functies u wel zou kunnen uitvoeren, rekening houdende met uw beperkingen. Deze voorgestelde functies wordt de gangbare arbeid genoemd. Hierna stelt de primaire afdeling het besluit op waarin staat of u wel of geen aanspraak meer maakt op een voortzetting van de Ziektewetuitkering.

Bij de eerstejaars ziektewetbeoordeling wordt er beoordeeld of u nog ziek bent in de zin van de wet en of u in staat bent om minder dan 65% te verdienen van het uurloon voordat u ziek werd. Er ontstaan nu twee situaties:

  1. Of het UWV komt tot de conclusie dat u minder dan 65% kunt verdienen van het loon voordat u ziek werd. Uw ziektewetuitkering loopt dan gewoon door.
    Of:
  2. Het UWV komt tot de conclusie dat u in staat bent om meer te verdienen dan 65% van het uurloon voordat u ziek werd. Uw Ziektewetuitkering zal dan middels een besluit worden beëindigd.

Indien u het met het besluit van het UWV niet eens bent, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na datum dagtekening besluit bezwaar laten aantekenen door onze juristen.

Stel uw vraag

Stel ons uw vraag en een uitkeringsspecialist neemt vaak dezelfde dag contact met u op. Wij helpen u met bezwaar maken. Wilt u dat wij uw bezwaar verzorgen? Neem direct contact op met de intakebalie van de Nationale Bezwaarbalie Uitkeringen via telefoonnummer 085 049 24 37 of stel uw vraag via de website.

Call Now Button
WhatsApp GRATIS WhatsApp contact met een jurist